Den grønne omstilling handler ikke kun om målbar optimering af teknologiske løsninger og status quo, men også om at finde nye måder at indgå i relationer mellemmenneskeligt i samspil med naturen. Som element i vores læringsmodel handler “ReGeneration” om, hvordan vi skaber leve- og samarbejdsformer, der kan håndtere de globale klimaudfordringer i et demokratisk, ligeværdigt og retfærdigt perspektiv og som regenererer mulighederne for alt livs udfoldelse på Jorden. Derfor er samskabelse og kulturudvikling også en central del af vores arbejde.

Vi forstår klimakrisen som en kulturel udfordring. En udfordring som både stiller spørgsmålstegn ved den måde at være menneske på, som ligger til grunds for det forbrugssamfund som har skabt den globale systemkrise, og ved den måde at være menneske på som kan håndtere de kriser vi står i. Vi er mistænksomme overfor store forkromede planer og tror på at vejen frem er brolagt med forsøg og eksperimenter, som konstant må tages op til revision, men som alle viser os noget om hvordan vi tager de næste skridt.

På Himmelbjerggården har vi igangsæt forskellige kulturskabende aktiviteter og projekter, fra “Naturens Grundlovsmøde”, som sigter mod at revitalisere Himmelbjerget som kulturelt samlingspunkt og udforske hvad det vil sige at give naturen en stemme, til længere artist-in-residency programmer, hvor vi skaber rammerne for tværfagligt kunstnerisk samarbejde omkring nogle af samtidens store spørgsmål.