Foreningen EarthWays har til formål at skabe læringsrum for, hvordan vi i praksis transformerer vores tanke- og handlemønstre så den menneskelige indvirkning på Jorden går fra at være overvejende destruktiv til at være helbredende og regenerativ. Vi ønsker på den måde at medvirke til at bringe vores levevis i overensstemmelse og harmoni med de grundlæggende betingelser for liv på Jorden.

Klimakrisen og de andre kriser, der udspiller sig i vores ydre og indre natur, hænger uløseligt sammen med det natursyn og den verdensforståelse, som har formet os som mennesker i moderne tid. Vi kan ikke 'løse' disse kriser med den samme tankegang som skabte dem. Vi har brug for skabe nye relationer til 'naturen' og hinanden for at finde inspiration og bæredygtige svar til løsning af de kriser, vi står overfor.

Det er EarthWays mission at

   - fungere som mødested, tænketank, laboratorium og vært for dialog, refleksion og praktiske eksperimenter

   - udvide forståelsen af og bevidstheden om vores rolle på Jorden

   - bidrage til den nødvendige og fundamentale omstilling af vores måde at tænke, handle og leve på.

Gennem oplevelser af og i naturen, ønsker vi at styrke opmærksomheden, sanseligheden og følsomheden overfor vores samhørighed og for vores forståelse af, at Jordens og menneskers sundhed er gensidigt afhængige og uløseligt forbundne. Vi ser arbejdet med naturrelateret dannelse og transformativ læring som fundamentet for at kunne handle livsbefordrende i en verden præget af klimaændringer, biodiversitetskrise og stigende kompleksitet.

Du kan læse mere om EarthWays mission og hvem vi er på denne hjemmeside. Hvis du er interesseret i at høre mere om vores arbejde, kan du også vælge at modtage vores nyhedsbrev:

forside         mission         hvem er vi       kontakt