EarthWays er en forening startet i 2020 med en vision om at bringe vores levevis i overensstemmelse og harmoni med de grundlæggende betingelser for liv på Jorden. EarthWays arbejder ud fra et verdensbillede, der anerkender Jorden som den ultimative kilde til værdi, mening og mulighed for alle væsener, inklusiv mennesker. EarthWays bygger sin tilgang på de værdier og principper for ligeværdighed og bæredygtighed, der er beskrevet i The Earth Charter og på system- og helhedstænkning. Vi formidler et økologisk natursyn, der skaber mulighed for at lære de basale færdigheder, der skal til for at leve økologisk forsvarligt på Jorden.

Som en nystartet forening er vi i gang med at udvikle vores organisation og skabe det økonomiske grundlag for vores aktiviteter. Det er et arbejde der bliver varetaget af vores bestyrelse som består af Jesper Saxgren (forperson), Anne Weber Carlsen (næstforperson), Jeppe Graugaard (kasserer) og Aslaug Færch Johnsen (repræsentant for Himmelbjerggården). Vores Advisory Council er det rådgivende organ som understøtter både den organisatoriske udvikling og udfoldelsen af EarthWays vision. Du kan læse mere om de enkelte medlemmer her på siden.

Vi er en medlemsbaseret forening og der er forskellige muligheder for at samarbejde og eller engagere sig i vores arbejde – det kan du læse mere om her. Vores vedtægter kan læses her. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om foreningen eller har et projekt du ønsker at samarbejde om.

EarthWays bestyrelse

Jesper Saxgren, forperson

Jesper har mere end 40 års erfaring som projektudvikler, underviser, kursusudvikler og konsulent indenfor områderne miljø/økologi, permakultur, projektudvikling, uddannelse/folkeoplysning og internationalt projektarbejde. Inden for økologi- og miljøområdet har han arbejdet som projektrådgiver, planlægger, underviser og facilitator med agro-økologi, permakultur, økologisk byggeri, regenerativ land use planning, watershed and ecosystems management og climate change mitigation/adaptation i såvel Danmark som med NGO’er i Nepal, Ghana, Bolivia og Bhutan. I dag er han næstformand i Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening, Ambassadør for EARTH University i Costa Rica, medstifter af foreningen EarthWays samt Founding Trustee i The Regenerative Viticulture Foundation.

Anne Weber Carlsen, næstforperson

Anne har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer som konsulent og leder i en lang række offentlige og private virksomheder. Under en udstationering som rådgiver for Oxfam-Ibis i Ghana blev hun introduceret til facilitering som demokratisk ledelsespraksis. Tilbage i Danmark stiftede hun i 2004 konsulent- og kursusvirksomheden Facilitator, som hun har drevet siden. I 2021 var hun med til at stifte konsulentfællesskabet Human by Nature der arbejder med naturbaserede interventioner og regenerativ ledelses- og organisationsudvikling. Hun er optaget af, hvordan andre fremtider end dem, der kommer af at forlænge nutiden med brædder, kunne se ud, og hvordan vi bygger broer til dem. I 2020 gennemførte hun uddannelsen Warrior for The Human Spirit hos Margaret Wheatley og er nu på opdagelsesrejse i naturen og nordiske visdomstraditioner med vølver og shamaner som læremestre.

Jeppe Graugaard, kasserer

Jeppe har som underviser, forsker og forfatter en bred erfaring indenfor formidling af klimaforandringernes grundproblemstillinger og global økologi. Han arbejdede fra 2016-2023 som underviser på Ry Højskoles horisontlinje, hvor han bl.a. har udviklet faget Kloden Kalder, der handler om klimaforandringer, økologi og alternativerne til forbrugssamfundet. Han har herudover undervisningserfaring fra folkeskolen, universitetsverdenen, og forskellige græsrodssammenhænge. Han er uddannet MSc Climate Change og Ph.D. i græsrodsinnovation ved School of Environmental Sciences, University of East Anglia (UK). Han har tidligere arbejdet med klimatilpasning og grøn omstilling for et konsulenthus i London, hvor han også været tilknyttet New Economics Foundation. Du kan læse mere om Jeppes arbejde på jeppegraugaard.dk.

Aslaug Færch Johnsen, repræsentant for Himmelbjerggården

Aslaug Færch Johnsen er leder af Himmelbjerggården. Aslaug er uddannet tøjdesigner, biosystemisk psykoterapeut, biodynamisk kraniosakral terapeut og transformativ kunstterapeut. Hendes kunst omhandler det feminine univers og indre tilstedeværelse. Hun flyttede til Himmelbjerggården med sin datter i 2017 efter 18 år i italien, og hun er en visionær og dedikeret social iværksætter, hvor Himmelbjerggaarden er et livsprojekt og resultatet af mange års research i forhold til at være frontløber og aktiv medskaber af konkret bæredygtig udvikling.

EarthWays Advisory Council

Lone Belling

Lone Belling er forfatter, foredragsholder og organisationskonsulent. Lone skriver bøger, underviser og holder foredrag samt deltager i dialoger og debatter ud fra en kærlighed til vores fælles hjem, den blågrønne planet. Lone er den etiske futurist der faciliterer bæredygtig udvikling for fællesskaber, virksomheder og mennesker. Hun designer strategiske og samskabende processer der understøtter engagement, handlemod og kreativitet, så omstillingsprocessen bliver både grøn og farverig. Lone navigerer efter sit etiske kompas, hvor både den indre og ydre bæredygtighed skal have plads. Hun har en livslang meditationspraksis og er en del af det spirituelle fælleskab Vækstcenteret. Forfatter til bl.a. “Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden” og “Bæredygtighed– fra moralsk pegefinger til etisk kompas”. Læs mere på livoglederskab.dk.

Jacob Rask

Jacob Rask er underviser, forfatter og demokratisk iværksætter. Han er ekstern lektor i økonomi på Roskilde Universitet og har mange års erfaring som foredragsholder og højskolelærer indenfor politik, økonomi, klima, miljø, økologi, havebrug, permakultur, innovation, andelstanken og iværksætteri. Er medforfatter af bøgerne ‘Bo.Fælles.Skab – Håndbog for kollektiver, bygge- og bofællesskaber’ og ‘Kooperativ Håndbog – Iværksætteri i fællesskab’. Jacob brænder for at skabe handlings- og læringsrum hvor unge som gamle kan styrke sit mod og handlekraft gennem engagement i praktiske løsninger på klima- og naturkrisen. Har grundlagt foreningen Copenhagen Doughnut, for at inspirere Københavnere til at arbejde med Doughnut Økonomi i praksis. Han er uddannet i miljøplanlægning (TekSam) fra Roskilde Universitet og økonomi fra Schumacher College i England.

Kåre Birk

Kåre er højskolelærer på Den skandinaviske Designhøjskole. Uddannet industriel designer fra arkitektskolen i Århus. Forsøger at få hånd og ånd til at være lige meget værd i den almene forståelse. Prøver at genfinde vores tabte viden og revitalisere den. Inkarneret gør det selv mand – og kæmpe natur elsker. Kreativ sjæl i en pragmatisk krop… Interesserer sig for mennesker og vores forhold til vores planet/naturen/universet. Undres, forundres, tvivler, observerer, reflekterer, tænker, skriver og deler – men er mest af alt bare mega nysgerrig. Vil gå langt for at efterlade kloden i bedre stand til vores efterkommere og med meget mere plads til naturen…

Skye Jin

Skye Jin er et visionært menneske som befinder sig bedst i randområderne af det vi plejer at gøre og i overgangene mellem forskellige kulturer. Som kunstner, uddannet MFA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, har hun arbejdet kollektivt i et af Skandinaviens første BIPOC kunst kollektiver UFOlab og solo med en performativ installations praksis i tværfaglige samarbejder. Skye Jin er også certificeret permakultur designer, underviser og snart Diplomholder i anvendt Permakultur. I 2019 var hun med til at starte det tværfaglige kollektiv Art+Science+Permaculture og i 2022 så skovhave- og kunst bevægelsen Gardening is Activism dagens lys. Hun er bestyrelsesmedlem i Permakultur Danmark og redaktør på medlemsmagasinet PERMAKULTUR. I 2020-2024 er hun udpeget som medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og som forperson for Kulturministeriets Illustratorpris. Se mere om Skye Jin på skyejin.dk.

Rune Engelbreth Larsen

Rune Engelbreth Larsen er idéhistoriker, forfatter, digter og foredragsholder. Rune har et bredt forfatterskab bag sig bestående af over 20 bøger foruden essays, artikler og kronikker i antologier, tidsskrifter og dagblade. I de senere år har især biodiversitetskrisen og vigtigheden af at genetablere vildere natur været omdrejningspunktet for forfatterskabet, senest i bogen ‘Naturnationalparker og de store dyrs genkomst’ (2023). I bogen ‘Animisme, arv og aktualitet’ (2024) præsenteres animisme som den mest udbredte verdensforståelse i tid og geografi. Rune er medlem af Naturfagligt Udvalg i Danmarks Naturfredningsforening og tidligere medlem af Det Etiske Råd (2017-2022). Gift siden 1994 og far til tre skønne børn. Læs mere via polifilo.dk og runeengelbreth.dk.

Theis Scherfig

Theis har undervist på Uldum-, Fosen-, Ry- og Vestjyllands Højskole og har uddannet sig på mange forskellige måder: fra kandidat i Socialvidenskab og Kuturmødestudier ved Roskilde Universitet til undervisningsforløb i Buddhas lære ved Erik Pema Kunsang. Theis har undervist i mange forskellige fag: Bæredygtig livsførelse, Det grønne eksperiment, Antropologi, Yoga, Det gode liv, Bryd ekkokammeret, Podcasting, Projektledelse, Kriminologi og meget mere. Han står også bag podcasten Hvor skal vi hen?, en podcast der tager stilling, til det samfund og de værdier vi lever efter. Theis er især optaget af at bygge bro mellem det praktisk handlingsbårne og det ideologisk visionære i sit arbejde med at skabe oplevelsesrum der bringer mennesker tættere på naturen.

Michael Paulsen

Michael Paulsen er uddannet filosof, lektor i pædagogik ved Syddansk Universitet og leder det nye Centre for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE) som bl.a. arbejder med økodannelse, vild natur og leg ift. at forstå og respondere på miljø- og klimaforandringer. Michael har arbejdet med pædagogik, filosofi, dannelse og natur igennem en lang årrække. Man kan læse mere om CUHRE på sdu.dk/cuhre  og om Michaels forskning på portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/mpaulsen.