Vi er medarrangører af forskellige festivaler som har regeneration og bæredygtighed som omdrejningspunkt. Festivalerne er netværksdannende og fungerer samtidig som læringsforløb for deltagerne og som bidrag til regeneration af jorden omkring Himmelbjerggården. De ligger som regel i juli/august.