Vi lever i en tid, hvor vores handlinger og beslutninger har afgørende betydning, ikke bare for os selv, men for alt liv på Jorden nu og langt ind i fremtiden. Løsningerne på de kriser vi står overfor, er systemiske og kan ikke løses isoleret og alene, men vi har alle en lille del af verden, af (an)svaret, i vores hænder. Derfor er det op til os at handle ansvarligt og kløgtigt.

EarthWays startede i 2020 med en vision om at udforske, udvikle og skabe læringsrum for, hvordan vi i praksis transformerer vores tanke- og handlemønstre, så vores kulturs indvirkning på Jorden går fra at være overvejende destruktiv til at være regenerativ. Vi arbejder for at bringe vores levevis i overensstemmelse og harmoni med de grundlæggende betingelser for liv på Jorden – EarthWays.

Naturens ABCD

Det gør vi med afsæt i en naturbaseret dannelse, der aktivt styrker opmærksomheden, sanseligheden og forståelsen af menneskers forbundethed med naturen samt den universelle helhed, vi er født af og indfældet i. Menneskets indre og ydre natur, handlemåder og fortællinger hænger sammen. Derfor er vores tilgang holistisk og vores arbejdsområder spænder over kultur, kunst, levemåder og jordbrug: alle med fokus på, at Jordens og menneskers sundhed er forbundne.

Vi ønsker at inspirere og skabe rammer for en åben dialog om, hvordan vi finder nye veje ud fra en tilgang der aktivt styrker opmærksomheden, sanseligheden og forståelsen af menneskers forbundethed med naturen samt den universelle helhed, vi er født af og indfældet i. Vores arbejde tager udgangspunkt i “Naturens ABCD” – en læringsmodel som danner grundlag for en helhedsorienteret tilgang til læring, design, innovation og den måde vi skaber nye relationer og fællesskaber.

Arbejdet med at udvikle et nyt pædagogisk og uddannelsesmæssigt dannelsesbegreb, der bygger på system- og helhedstænkning og som søger at identificere og beskrive de kompetencer og den forståelsesramme, som alle mennesker og kommende generationer bør have for at kunne leve økologisk forsvarligt på Jorden, er en åben proces. Spørgsmålene er for os ligeså vigtige som de svar der måtte dukke op undervejs. Det er på dette grundlag og med denne tilgang at vi udfolder visionen om at transformere vores kultur så vi mennesker bliver en regenererende kraft på Jorden.