Vi arbejder med at implementere regenerative strategier på Himmelbjerggårdens områder. Det sker blandt andet i anlæggelsen og udviklingen af vores spiselige skovhave og lægeurte-medicinhjul, hvor forskellige medicinurter formeres og opdyrkes.

Et skovstykke på to hektar med en monokultur af grantræer, som var blevet brugt til klippegrønt, blev ryddet i foråret 2021. Rydningen blotlagde det underliggende landskab med sydvendte skråninger og bakker, og dette landskab er nu med tilførsel af store mængder kompost, hestemøg og organisk materiale under omlægning til en spiselig skovhave med stor diversitet af frugttræer, buske og urter.

Samtidig blev en lille sø i området oprenset og reetableret med bløde brinker for at understøtte livet i søen. Vand i landskabet, regnvandsopsamling, plantebaseret vandrensning og akvakultur-systemer er vigtige dele af land regeneration. I 2022 blev der anlagt et vandløb til iltning og recirkulering af vandet fra søen for at forbedre og styrke biodiversiteten i og omkring søen samt dyrelivet i området.

Tilbage i 1500-tallet var der over 200 registrerede lægeurter i området omkring Himmelbjerget. Mange af disse arter samt viden om planternes kvaliteter og virke findes stadigvæk, og vi ønsker at gøre den levende og tilgængelig for den brede befolkning. Derfor har vi påbegyndt anlæggelsen af en stor medicin-urtehave på et tidligere græsareal. De gamle arter samles her og formeres til frø, og gennem haven deler vi viden om planternes kvaliteter og brug gennem historien.