Virkeliggørelsen af visionen om EarthWays som et inspirationscenter, et samlingspunkt og centrum for regenerativ læring kan kun realiseres i samarbejde med en mangfoldighed af partnere: engagerede borgere, NGO’er, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, fonde, virksomheder og andre der ønsker at være med til at bane vejen mod en reelt bæredygtig fremtid. Vi inviterer alle der måtte dele vores mission til at indgå i samarbejde og dialog om hvordan vi omsætter den regenerative vision til praksis.

Medlemskaber

Alle der deler EarthWays vision og ambition om at arbejde for at gøre vores samspil med naturen regenererende, kan blive medlemmer af EarthWays. Som medlem bliver du en del af EarthWays Hub, et netværk af mennesker der arbejder med at implementere regeneration i praksis. Et medlemskab giver adgang til at engagere sig i livet og aktiviteterne på gården samt en række medlemstilbud og -fordele. Vi tilbyder medlemskaber til enkeltpersoner, foreninger og virksomheder.

Virksomhedspartnerskaber

Som virksomhed kan du også blive en del af EarthWays gennem et erhvervslejemål eller et CSR-sponsorat, som giver adgang til at benytte kursus- og konferencefaciliteter på gunstige vilkår og til særlige arrangementer med kapaciteter inden for regenerativ økonomi og ledelse, fremtidens organisationer m.v. Vi samarbejder også med virksomheder omkring implementering af regenerative principper og udvikling af konkrete projekter.

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Universiteter og uddannelsesinstitutioner inviteres til udviklings- og projektsamarbejder, hvor EarthWays indgår som partner og samtidig kan stille fysiske rammer og faciliteter til rådighed for arbejdet. Danske og internationale NGO’er bydes velkomne som samarbejdspartnere i forhold til fælles projektudvikling og ansøgninger om støtte til større projekter.

Strategiske partnerskaber

Fonde, stiftelser og selvejende institutioner som ønsker at støtte EarthWays overordnede vision inviteres ind som strategiske dialogpartnere for videreudviklingen af vores arbejde og udbredelsen af de grundlæggende tanker bag.

Som samarbejdspartner med EarthWays bliver du en del af et dedikeret fællesskab, der arbejder for at udvikle og styrke naturbaseret dannelse og jordbrug, den demokratiske samtale, almennyttige kulturarrangementer og kunst der beskæftiger sig med vores naturrelation. Med Himmelbjergets mange besøgende, vores regenerative paradigme og fokus på biodiversitet og jordbrug, giver EarthWays vores samarbejdspartnere en vigtig platform og større rækkevidde i den regenerative dagsorden.

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for samarbejde, kontakt: info@earthways.dk.