Naturens Grundlovsmøde er en tilbagevendende forsamling, der skal revitalisere Himmelbjerget som kulturelt samlingspunkt, og hvor vi kan diskutere, udforske og opleve, hvad det vil sige at give naturen en stemme. Vi mødes om hvordan vi sammen, kan tage de første skridt mod formuleringen af en Naturens Grundlov og et lovgrundlag, som kan indskrives i grundloven og medvirke til at sikre naturens rettigheder.

Himmelbjerget har gennem tiden været samlingspunkt for visionære tanker. Det var her Steen Steensen Blicher tilbage i 1839 kaldte den danske befolkning til folkemøde og udbredte de visionære tanker, der ligger til grund for demokratiet, andelstanken og højskolebevægelsen.

Mødets ambition er at skabe en folkelig ramme for en reflekterende og fælles samtale om en ny vej fra Blicher og Grundtvig til Gaia og livets fællesskab. Den aktuelle situation kalder på en ny global folkebevægelse der med et udvidet demokratibegreb ikke kun opererer med menneskerettigheder, men også giver naturen, dens mangfoldighed af arter og økosystemer stemme og rettigheder.

På Naturens Grundlovsmøde i 2023 diskuterede vi et udkast til “Danmarks riges grønne grundlov”, som er skrevet af en arbejdsgruppe der havde til opgave at lave et debatoplæg med udgangspunkt i tanken om en naturens grundlov. Den grønne grundlov skal betragtes som et indspark i debatten om det juridiske vej frem mod at naturen får en stemme i i vores lovgivning og udvikler sig i takt med at dens pointer bliver vendt og drejet. Du kan læse Den grønne grundlov her.

Næste Naturens grundlovsmøde er d. 2. juni 2024 på Himmelbjerggården.