Klimakrisen og de andre kriser, der udspiller sig i vores ydre og indre natur hænger uløseligt sammen med det natursyn og den verdensforståelse som har formet os som mennesker i moderne tid. Vi kan ikke ’løse’ disse kriser med den samme tankegang som skabte dem.

Den fremherskende fortælling om menneskets historie og udvikling bygger på et antropocentrisk verdensbillede, hvor mennesket er centrum i verden, men alligevel står udenfor resten af naturen. Denne fortælling hænger sammen med det natursyn og det verdensbillede, der har formet os som individer og samfund. Fraværet af naturen og den mere-end-menneskelige verden i denne fortælling har medvirket til, de klima-, miljø- og biodiversitetskriser vi står midt i.

EarthWays arbejder ud fra et økocentrisk verdensbillede, der anerkender Jorden som den ultimative kilde til værdi, mening og mulighed for alle væsener, inklusiv mennesker. Med inspiration fra oprindelige folks naturopfattelse og spiritualitet formidler vi et økologisk natursyn, der skaber mulighed for at lære de basale færdigheder, der skal til for at leve økologisk forsvarligt på Jorden.

Vi bygger vores tilgang på de værdier og principper for ligeværdighed og bæredygtighed, der er beskrevet i The Earth Charter og på system- og helhedstænk­ning. En tilgang til virkeligheden, der fordrer vilje og evne til at se helheder før dele, der spørger efter kontekst og sammenhænge, vægter relationer, samspil og kredsløb og er­kender, at levende helheder ikke kan reduceres til summen af deres enkeltdele.

Konkret finder vi inspiration i den natur-kultur-historie, der er på Himmelbjerget, til nye måder at tænke demokrati, jordbrug, kultur og dannelse. Vi forstår rødder som det, der forankrer os, og skaber mulighed for, at vi i dialog med fortiden, kan bygge bro til fremtiden.