Vores projekter hører ind under EarthWays Academy, som er vores platform for at udvikle læringsforløb, kurser, seminarer og workshops med det formål at skabe rammerne for dialog og samskabelse, der bringer os tættere på EarthWays vision. Akademiets aktiviteter tager udgangspunkt i en vekselvirkning imellem oplevelse, dialog og praksis – med det sigte at skabe rum for oplevelser af og i naturen der styrker opmærksomheden, sanseligheden og følsomheden overfor vores samhørighed.

Vores arbejde tager udgangspunkt læringsmodellen “Naturens ABCD”, der danner grundlag for en helhedsorienteret pædagogik som både inkluderer den tilgang vi har til læring, design og innovation og den måde vi skaber nye relationer og fællesskaber.

Vi forstår naturbaseret dannelse som et krydsfelt imellem almen dannelse, naturvidenskabelig dannelse, eksistentiel selvdannelse og hjertets dannelse. Vores læringsforløb har en procesorienteret tilgang og som oftest et sanse- og erfaringsbaseret udgangspunkt, hvor man bevæger sig fra oplevelse og bevidstgørelse til praktiske eksperimenter og derfra til faglig forståelse og til sidst samskabelse af et fælles produkt.

Konkret vil et forløb, der udfolder sig omkring læringsmodellens ABCD begynde i det nære, med det fysisk sanselige, med oplevelse og udforskning af relationen til de fire elementer og derfra bevæge sig til det begrebs- og færdighedsmæssige og det reflektoriske niveau.