Dette element handler om at erhverve sig praktiske færdigheder. Om at handle i praksis og udvikle de færdigheder, der skal til for, at vi og alt andet liv kan leve bæredygtigt på Jorden.

I arbejdet med at regenerere jorden og understøtte biodiversiteten bruges blandt andet permakulturen grundlæggende principper for whole system design. Her arbejdes med metoder og redskaber for, hvordan man læser et landskab, naturens mønstre og økosystemer, og hvordan man understøtter og befordrer en levende jord og frugtbarhed.

At skabe livgivende praksisser er en konstant vekselvirkning hvor vi stiller spørgsmål, prøver af, observerer og reflekterer. Hvordan handler vi bedst i praksis på baggrund af de indsigter vi opnår i processen?

Konkret foregår arbejdet på Himmelbjerggården i naturen og landskabet vi befinder os i. Vi er i gang med at implementere forskellige strategier for land-regeneration, f.eks. i skovhaven hvor et skovstykke på to hektar af grantræer, som blev brugt til klippegrønt, er blev ryddet og er under omlægning til en spiselig skovhave med stor diversitet af frugttræer, buske og urter.