Naturen i og omkring os udfolder sig i fortryllende, mystiske og gensidigt forbundne mønstre, som alt livs fælles matrix. Vi er en del af universets store fortælling om livets udvikling på Jorden, en fortælling, der som myceliet forankrer og forbinder os til den mere-end-menneskelige verden, og som giver inspiration til at genskabe historier fulde af håb for transformation og liv.

Som et element i vores læringsmodel handler “Naturen som læremester” om, hvordan vi lærer at iagttage og læse naturen? Hvordan vi lærer at arbejde med fremfor mod naturen og gør vores samspil med naturen he­lende og regenererende. Hvordan vi kan lære af naturen og finde inspiration og svar til løs­ning af de klimaudfordringer, vi står overfor. Her handler det om at erhverve sig indsigt og forståelse for økologiens grundprincipper, om at lytte, observere og imitere. Om at erkende samspillet mellem de fire elementer ved at mærke ilden og sollysets energi, ved at mærke luften i åndedrættet, ved at sanse den le­vende jord og ved at følge vandet i hele dets kredsløb.

Derfor er ecoliteracy – kompetencen at kunne forstå naturen og de grundlæggende økologiske begreber – også centralt i vores arbejde. For os handler det om at kunne tyde naturens sprog, men også om at oplyse vores “miljø-analfebetisme” og grundene til at vi så at sige er “faldet ud af naturen”. Derfor handler dette element også om at stille spørgsmålstegn ved tankegange og væremåder der opfatter mennesker og natur som adskilte.