Wayfinding – fire workshops om at finde vej i omvæltningernes tid

Den sidste onsdag aften i hver måned fra januar til april 2024, vil Jeppe Graugaard afholde workshop på Himmelbjerggården om at være menneske i en tid, hvor forandringerne kommer hurtigere end nogensinde før.

Udgangspunktet for hver af disse samlinger er spørgsmålet om, hvordan vi forholder os til at leve i polykrisens tid – en tid hvor klimaforandringerne accelererer, biodiversiteten styrtdykker og den globale samfundsorden rykker sig. Hvad stiller vi op, når vi holder op med at lade som om verden kan fortsætte som den gør?

Hver workshop belyser et nyt emne gennem leg, fysiske øvelser og samtale. Der er plads til at sidde med det svære og til at være i det uvisse. De fire workshops er sammenhængende, men man kan også være med enkeltvis. Deltagelse er gratis – man kan donere et valgfrit beløb til foreningen EarthWays, hvis man vil


#1 At navigere i det uvisse – onsdag d. 31/1, 19.30-21.30

Når man ser på klodens tilstand, kan det føles som om fremtiden bliver mere og mere usikker. Nogle forskere kalder den tid vi lever i for “Den Store Acceleration” fordi de helt store trends – CO2, ressourceforbrug, befolkningstallet, osv. – er i eksponentiel udvikling. Hvordan står vi i det åbne og det uvisse uden at miste fodfæstet?

I denne workshop undersøger vi, hvad der er på spil, når vi rammes af følelsen af at alting accelererer og fremtiden synes uoverskuelig. Vi kigger på hvorfor verden er blevet som den er og spørger hvordan vi kan ændre kurs. Hvad er vores kompas og hvilke værktøjer har vi brug for at have med i rygsækken når vi bevæger os i det uvisse?

Nøgleord: fremtidschok, tilstedeværelse, indre kompas


#2 Nye fortællinger, nye veje – onsdag d. 28/2, 19.30-21.30

Hvis vi vil forstå den fremtid der kommer rullende ind fra klimaforandringernes horisont, bliver vi nødt til samtidig at forstå hvordan vi er blevet højforbrugsmennesker som har brug for fire jordkloder til at understøtte vores livsstil. Hvad er det for en blindhed der har ledt os ind i klimaforandringernes virkelighed? Og hvordan bliver vi mennesker som efterlader kloden og naturen et bedre sted at være?

Ved at bevidstliggøre de fortællinger vi lever i og med, stiller vi i denne workshop skarpt på det verdenssyn der gør os til dem vi er – og hvordan vi kan tænke og handle anderledes. Gennem øvelser og samtaler undersøger vi hvordan mening opstår og hvad der sker når vi bliver opmærksomme på hvordan vores tanker og følelser opstår.

Nøgleord: verdensbilleder, suspension, tankebevidsthed


#3 Naturen som læremester – onsdag d. 3/4, 19.30-21.30

Naturen har sine egne veje og mønstre og ved at lære dem at kende, får vi samtidig nye handlemuligheder og perspektiver. I vores kultur er naturen som oftest noget der findes “derude”, men som mennesker er vi ikke adskilte fra naturen. Hvordan skaber vi nye relationer til naturen og mennesker i mellem? Og hvad sker der med vores selvforståelse, når vores fokus flyttes fra forskelle til relationer?

Denne workshop spørger hvordan vi kan lære af naturen og finde inspiration til at imødegå nogle af de udfordringer vi står i både personligt og som samfund. Med udgangspunkt i nogle grundbegreber fra psykologien, fysikken og indfødte folks verdenssyn, eksperimenterer vi med at se og tænke systemisk og forstå vores forbundethed og indbyrdes afhængighed.

Nøgleord: naturunderskud, systemtænkning, path awareness


#4 Rejsen til fremtiden – onsdag d. 24/4, 19.30-21.30

Strengt taget, findes fremtiden ikke. Alligevel styrer vores forestillinger om fremtiden, den måde vi lever på nu. De historier, vi fortæller om fremtiden, reflekterer de værdier og mål, vi har i nutiden. Hvad er det for nogle værdier vi forfølger, hvad er det egentligt vi vil med hinanden og med livet?

I den sidste workshop i rækken undersøger vi, hvordan vi skaber handlerum og nye muligheder for at gå af nye veje og starte fællesskaber omkring værdier og fortællinger, der understøtter livets fællesskab på Jorden. Med inspiration fra Joanna Macy’s “work that reconnects” vil vi tage på tidsrejse og mødes på tværs af generationer for finde vej gennem den globale systemkrises udfordringer.

Nøgleord: the work that reconnects, drømmearbejde, livsfortællinger

Tilmelding er ikke nødvendig, men giv os gerne et praj på, hvis du ved du kommer.