Vi arbejder for at udvikle fælles leve-, værdi- og handlemønstre, der med udgangspunkt i en regenerativ og naturbaseret dannelse kan skabe inspiration, håb og rum for handling.